Kas İsimleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Kas İsimleri Nelerdir?

Kas isimleri, kaslar vücudumuzun yapı taşıdır birçok görevi ve işlevi vardır. Peki bizim için bu kadar önemli olan bu kasların isimlerini ne kadar biliyoruz. Bu makalemizde kas isimlerini kısaca yazmaya çalışacağız.

Ayak kas isimleri

Baş parmak kas isimleri
 • Extensor hallucis longus
 • Flexor hallucis longus
 • Abductor hallusic
 • Küçük parmak kas isimleri
 • Lumbricales
 • Interossie, plantar
 • Dorsal, Interossie
 • Flexor digitimi minimi brevis
 • Quadratus plantae
Ayak bileği kas isimleri
 • Peroneis tertius
 • Tibialis anterior
 • Peroneus brevis
 • Soleus
 • Plantaris
 • Gastrocnemiu
Diz kas isimleri
 • Rectus femoris
 • Quadriceps femoris
 • Vastus lateralis
 • Biceps femoris
 • Semitendinosus
 • Popliteus
Kalça ve uyluk kas isimleri
 • Sartorius
 • Psoas maor
 • Semimembranosus
 • Iliacus
 • Gracilis
 • Pectineus
 • Bicebs femoris
 • Quadratus femoris
 • Piriformis
 • Tensor fasciae latea
 • Adductor longus
 • Adductor magnys
 • Gluteus maximus
 • Gluteus Minimus
Perine kas isimleri
 • Levator ani
 • Cremaster
 • Coccygeus
 • Transversus perinei superficialis
 • Transversus perinei profundus
 • Ischiocavernosus
 • Sphincter ani externus
 • Sphincter urethrae
Solunum kas isimleri
 • Diaphragma
 • Serratus posterior inferior
 • Serattus posterior superior
 • Transverersus thoracis
 • Levatores costarum
 • Subcostales
 • Intercostales externi
 • Interncostales interni
Sırt kas isimleri
 • Splenius carpitis
 • Splenius cervicis
 • Longissimus
 • Longissimus cevicis
 • Longissimus tjoracis
 • Iliacostalis cervicis
 • Iliacostalis thoracis
 • Iliacostalis capitis
 • Spinalis capitis
 • Spinalis cervicis
 • Spinalis thoracis
 • Multifidi
 • Rotatores cervicis
 • Rotatores thoracis
 • Rotatores lumborum
 • Intertransversarii cervicis
 • Intertransversarii thoracis
 • Intertransversarii lumborum
 • Interspinalis cervicis
 • Interspinalis thoracis
 • Interspinalis lumborum
Omuz kavşağı kas isimleri
 • Trapezius
 • Pectoralis minor
 • Serratus anterior
 • Rhomboid major
 • Levator scapulae
 • Rhomboid minor
Omuz Kas isimleri
 • Subclavius
 • Deltoid
 • Coracobrachialis
 • Subscapularis
 • Subraspinatus
 • Teres minor
 • Teres major
Kol kas isimleri

Üst kol kas isimleri
 • Bicebs brachii
 • Supinator
 • Pronator quadratus
 • Pronator teres
Bilek ve el kas isimlier

Bilek kas isimleri
 • Extensor carpi radialis longus
 • Extensor carpi radialis brevis
 • Extensor carpi radialis
 • Extensor carpi ulnaris
 • Flexor carpi ulnaris
 • Parmaris longus
Serçe parmak ve hipotenar kas isimleri
 • Extensor digiti minimi
 • Palmaris brevis
 • Flexor digiti minimi brevis
Başparmak ve tenar kas isimleri
 • Abductor pollicis longus
 • Extensor pollicis longus
 • Adductor pollicis
 • Opponens pollicis
 • Flexor pollicis longus
 • Flexor pollicis brevis
Parmak kas isimleri
 • Extensor digitorum
 • Flexor digitorum profundus
 • Lumbricales
 • Dorsal
 • Plantar
Boyun kas isimleri
 • Rectus capitis posterior major
 • Longus capitis
 • Digastricus
 • Spinalis capitis
 • Platysma
 • Omohyoid
Dil kas isimleri
 • Genioglossus
 • Hyoglossus
 • Vertical lingual
 • Palatoglossus
Ağız kas isimleri
 • Levator labii superioris
 • Mentalis
 • Risorius
 • Buccinator
 • Depressor anguli oris
Çene kas isimleri
 • Masseter
 • Temporalis
 • Medial pterygoid
Burun kas isimleri
 • Precerus
 • Nasalis
 • Depressor septi

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sert Dokunun Fonksiyonları

Sert Dokunun Fonksiyonları

El İskeleti Kavrama Özellikler

El İskeleti Kavrama Özellikler

Düz Kasların Özellikleri

Düz Kasların Özellikleri

Popüler İçerikler

Kas Lifinin Özellikleri

Kas Lifinin Özellikleri

Editörün Seçtiği

Boyun Kemiği Yapısı

Boyun Kemiği Yapısı

Üst Taraf Kemikleri

Üst Taraf Kemikleri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Clavicula Kemiğinin Tanımı

Clavicula Kemiğinin Tanımı

Kemik Zarının Özellikleri

Kemik Zarının Özellikleri

Kafatası Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

Kafatası Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

Kasların Özellikleri

Kasların Özellikleri

Kas Lifleri Görevleri

Kas Lifleri Görevleri

Güncel

Kemik İliğinin Özellikleri

Kemik İliğinin Özellikleri

Güncel

Omurga Kemiği Özellikleri

Omurga Kemiği Özellikleri

Güncel

Leğen Kemiğinin Özellikleri

Leğen Kemiğinin Özellikleri

Kasların Görevleri ve Kasların Özellikleri

Kasların Görevleri ve Kasların Özellikleri

Kuyruk Sokumunun Özellikleri

Kuyruk Sokumunun Özellikleri

Kafatası Kemikleri Görevleri ve Özellikleri

Kafatası Kemikleri Görevleri ve Özellikleri

Hayvan İskeleti Kemik Yapısı

Hayvan İskeleti Kemik Yapısı

Uyluk Kemiği Kırıkları Neden Olur?

Uyluk Kemiği Kırıkları Neden Olur?

Ayak Kemiklerinin Özellikleri

Ayak Kemiklerinin Özellikleri

Lif Nedir? Lif Görevleri

Lif Nedir? Lif Görevleri

İnsan İskeletinin Bölümleri

İnsan İskeletinin Bölümleri

Kemik Erimesi Belirtileri ve Tedavisi

Kemik Erimesi Belirtileri ve Tedavisi

Humerus Nedir? ve Özellikleri

Humerus Nedir? ve Özellikleri

Bel Kemiği Eğriliği Belirtileri ve Tedavisi

Bel Kemiği Eğriliği Belirtileri ve Tedavisi

Kalp Kası Özellikleri

Kalp Kası Özellikleri

İskeletin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

Osteoblast Kemik Hücresi

Osteoblast Kemik Hücresi

Kas Sistemi ve Fonksiyonları

Kas Sistemi ve Fonksiyonları

İskelet Çeşitleri

İskelet Çeşitleri

Çizgili Kasların Özellikleri

Çizgili Kasların Özellikleri

Kaval Kemiği Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kaval Kemiği Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kasların Yapısı ve Özellikleri

Kasların Yapısı ve Özellikleri

Yassı Kemik Özellikleri

Yassı Kemik Özellikleri

Köprücük Kemiğinin Özellikleri

Köprücük Kemiğinin Özellikleri

Kemik Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Kemik Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Kemik Metastazı Özellikleri

Kemik Metastazı Özellikleri

Kollar ve Bacakların İşlevleri

Kollar ve Bacakların İşlevleri

Bel Omurları Özellikleri

Bel Omurları Özellikleri

Protezin Fonksiyonu Nedir?

Protezin Fonksiyonu Nedir?

Lizozom Görevleri Nelerdir?

Lizozom Görevleri Nelerdir?