Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kas İsimleri

Kas İsimleri

Kas isimleri, kaslar vücudumuzun yapı taşıdır birçok görevi ve işlevi vardır. Peki bizim için bu kadar önemli olan bu kasların isimlerini ne kadar biliyoruz. Bu makalemizde kas isimlerini kısaca yazmaya çalışacağız.

Ayak kas isimleri


Baş parmak kas isimleri

 • Extensor hallucis longus
 • Flexor hallucis longus
 • Abductor hallusic
 • Küçük parmak kas isimleri
 • Lumbricales
 • Interossie, plantar
 • Dorsal, Interossie
 • Flexor digitimi minimi brevis
 • Quadratus plantae

Ayak bileği kas isimleri

 • Peroneis tertius
 • Tibialis anterior
 • Peroneus brevis
 • Soleus
 • Plantaris
 • Gastrocnemiu
Diz kas isimleri
 • Rectus femoris
 • Quadriceps femoris
 • Vastus lateralis
 • Biceps femoris
 • Semitendinosus
 • Popliteus
Kalça ve uyluk kas isimleri
 • Sartorius
 • Psoas maor
 • Semimembranosus
 • Iliacus
 • Gracilis
 • Pectineus
 • Bicebs femoris
 • Quadratus femoris
 • Piriformis
 • Tensor fasciae latea
 • Adductor longus
 • Adductor magnys
 • Gluteus maximus
 • Gluteus Minimus
Perine kas isimleri
 • Levator ani
 • Cremaster
 • Coccygeus
 • Transversus perinei superficialis
 • Transversus perinei profundus
 • Ischiocavernosus
 • Sphincter ani externus
 • Sphincter urethrae
Solunum kas isimleri
 • Diaphragma
 • Serratus posterior inferior
 • Serattus posterior superior
 • Transverersus thoracis
 • Levatores costarum
 • Subcostales
 • Intercostales externi
 • Interncostales interni
Sırt kas isimleri
 • Splenius carpitis
 • Splenius cervicis
 • Longissimus
 • Longissimus cevicis
 • Longissimus tjoracis
 • Iliacostalis cervicis
 • Iliacostalis thoracis
 • Iliacostalis capitis
 • Spinalis capitis
 • Spinalis cervicis
 • Spinalis thoracis
 • Multifidi
 • Rotatores cervicis
 • Rotatores thoracis
 • Rotatores lumborum
 • Intertransversarii cervicis
 • Intertransversarii thoracis
 • Intertransversarii lumborum
 • Interspinalis cervicis
 • Interspinalis thoracis
 • Interspinalis lumborum
Omuz kavşağı kas isimleri
 • Trapezius
 • Pectoralis minor
 • Serratus anterior
 • Rhomboid major
 • Levator scapulae
 • Rhomboid minor
Omuz Kas isimleri
 • Subclavius
 • Deltoid
 • Coracobrachialis
 • Subscapularis
 • Subraspinatus
 • Teres minor
 • Teres major
Kol kas isimleri

Üst kol kas isimleri
 • Bicebs brachii
 • Supinator
 • Pronator quadratus
 • Pronator teres
Bilek ve el kas isimlier

Bilek kas isimleri
 • Extensor carpi radialis longus
 • Extensor carpi radialis brevis
 • Extensor carpi radialis
 • Extensor carpi ulnaris
 • Flexor carpi ulnaris
 • Parmaris longus
Serçe parmak ve hipotenar kas isimleri
 • Extensor digiti minimi
 • Palmaris brevis
 • Flexor digiti minimi brevis
Başparmak ve tenar kas isimleri
 • Abductor pollicis longus
 • Extensor pollicis longus
 • Adductor pollicis
 • Opponens pollicis
 • Flexor pollicis longus
 • Flexor pollicis brevis
Parmak kas isimleri
 • Extensor digitorum
 • Flexor digitorum profundus
 • Lumbricales
 • Dorsal
 • Plantar
Boyun kas isimleri
 • Rectus capitis posterior major
 • Longus capitis
 • Digastricus
 • Spinalis capitis
 • Platysma
 • Omohyoid
Dil kas isimleri
 • Genioglossus
 • Hyoglossus
 • Vertical lingual
 • Palatoglossus
Ağız kas isimleri
 • Levator labii superioris
 • Mentalis
 • Risorius
 • Buccinator
 • Depressor anguli oris
Çene kas isimleri
 • Masseter
 • Temporalis
 • Medial pterygoid
Burun kas isimleri
 • Precerus
 • Nasalis
 • Depressor septi

Son Güncelleme : 19.01.2024 01:01:07
Kas İsimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kas İsimleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kas İsimleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kemik Yaşı
Kemik Yaşı
Kemik yaşı, kişinin gerçek biyolojik yaşını göstermektedir. Kemikleşme noktalarının kapanma sınırı erişkinlerde, kız çocuklarının 18 yaş, erkek çocuklarının ise 19 yaş olarak kabul edilir. Kemik yaşının belirlenmesi, el bilek kemiklerinin çekilen rön...
Kıkırdak Deldirmek
Kıkırdak Deldirmek
Kıkırdak deldirmek genellikle kulağa küpe takabilmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Kıkırdak deldirme işlemi için uygulanan farklı metotlar bulunmaktadır. Bahsi edilen yöntemler arasında kişinin kendi başına bu tür işlemler için özel olarak hazırlana...
Kemik Büyümesi
Kemik Büyümesi
Kemik Büyümesi, Tüm bayanlar gençliklerinde ayaklarının çok güzel olduğundan ve yaşları ilerledikçe ayak şekillerinin bozulduğundan şikâyet eder. Aslında en çok şikâyet edilen ve ayakları için doktora gitmelerindeki en büyük neden başparmaklarında ol...
Kas Çeşitleri
Kas Çeşitleri
Kaslar, vücutta kemiklere kuvvet uygulayarak vücudun hareket etmesini sağlayan yapılardır. Vücuda destek veren ve hareket etmesini sağlayan kemikler, kas ve eklemlerin yardımı ile bir arada çalışır.Kas ÇeşitleriÇizgili Kaslar: Çizgili kaslar iskelet ...
Eklem İltihabı
Eklem İltihabı
Eklem iltihabı, bir romatizmal hastalık olarak karşımıza çıkar ve genelde bayanlarda, erkeklere oranla daha çok görülür. Eklem iltihabı (Romatoid Artrit), sebebi henüz net olarak açıklanmasa da genetik faktörler hastalığın kişilerde oluşmasına neden ...
Kemik İliği Ödemi
Kemik İliği Ödemi
Kemik iliği ödemi, MR sonrası tanımlanan bir durumdur. Kemik dokusu içinde sıvı birikmesi, ödem oluştuğu anlamını taşımaktadır. Tümörlerden, travmalar nedeniyle kemiğin zedelenmesi gibi pek çok durumda görülebilir. Bu yüzden ayırıcı tanı yapılması ge...
Kemik Çeşitleri
Kemik Çeşitleri
Kemikler, çok sert bir yapıya sahip olmalarına karşın, oldukça esnek bir yapıdadırlar. Kemiğin sert olmasını sağlayan, yapısında bulunan fosfor, mineraller ve kalsiyumdur. İskelet sistemi uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik olmak üzere üç çeşit kem...
Düz Kaslar
Düz Kaslar
Düz kaslar; Bizim isteğimiz dışında, kendiliğinden çalışma gösteren kaslara verilen ortak addır. Bu kasların göstermiş olduğu eforlar otomatik olarak sinir sistemi ile alakalıdır. Vücutta, pek çok solumun, dolaşım, sindirim ve ürogenital sistemlere b...
Kemik Yapısı
Kemik Yapısı
Kemik yapısı, vücuttaki en sert yapıdır. Kemik yapısına, kemikler, kemik ilikleri, vs. Bütün bileşenleri dahil olmak üzere kemik doku da denir. Kemik yapısı %30 organik madde, %25 su, geri kalan %45'lik kısımda ise mineral içerir. Vücudun fiziksel şe...
Yassı Kemik
Yassı Kemik
Yassı kemik, tanım olarak kalınlık olarak genişlik ve uzunluğundan daha kısa olan kemiklerdir. Vücudun göğüs, kafatası, kürek ve kaburga gibi kısımlarında bulunmaktadır. Yassı kemikler kırmızı kemik iliği ile doludurlar. İçlerinde sarı kemik iliğinin...
Sakroiliak Eklem
Sakroiliak Eklem
Sakroiliak eklem, kemiklerin bağlantıları olan eklemler fonksiyonel ve morfolojik olarak sınıflandırılmıştır. Sakroiliak eklem ise morfolojik sınıflandırmaya giren sinovyal eklemler arasındadır. Bunlar sakrumun lateral yüzüyle, iliak kemiğin medial y...
Çizgili Kas
Çizgili Kas
Çizgili kas, vücutta isteğe bağlı hareket ettirilebilen; hızlı çalışan ve çabuk yorulan kas şeklinde de tabir edilen kaslardır. Çizgili kasları meydana getiren çizgili kas hücreleri ise miyozin ve aktin proteinlerinden oluşmaktadır. Hücreler Sarkolem...

 

Kemik Yaşı
Kıkırdak Deldirmek
Kemik Büyümesi
Kas Çeşitleri
Eklem İltihabı
Kemik İliği Ödemi
Kemik Çeşitleri
Düz Kaslar
Kas İsimleri
Kemik Yapısı
Yassı Kemik
Sakroiliak Eklem
Çizgili Kas
Kalp Kası
Kemik Zarı
Kemik Hastalıkları
Leğen Kemiği
Kıkırdak Çeşitleri
Eklem Sıvısı
Göğüs Kemiği
Kasların Yapısı
Kasların Özellikleri
Köprücük Kemiği
Kemik Gelişimi
Kafatası Kemikleri
İskelet Çeşitleri
Ayak Kemikleri
Kasların Görevleri
Kıkırdak
İskelet Sistemi
Popüler İçerik
Kalp Kası
Kalp Kası
Kalp Kası: istemsiz bir şekilde kasılıp gevşeyen bir yapıya sahip olan kalp kası kasılma sırasında kalpte bulunan kan pompalanırken gevşeme sonucunda ...
Kemik Zarı
Kemik Zarı
Kemik Zarı, kemikleri kaplayan beyazımsı ve sedef renginde olan bu zar, diğer adı periost olan bu zar; kemiğin enlemesine büyümesini sağlar. Ayrıca ke...
Kemik Hastalıkları
Kemik Hastalıkları
Kemik hastalıkları iskelette meydana gelen ve kemiklerin zayıflamasını, kırılganlıklarını arttıran bir sağlık problemidir. Kemiklerin zayıflaması bi...
Leğen Kemiği
Leğen Kemiği
Leğen Kemiği, Pelvis başka bir adı ise leğen kemiğidir. Leğen kemiği belirleyici olarak bel kısmında ve kalça kısmında bulunduğu, kuyruk sokumunun bir...
Kıkırdak Çeşitleri
Kıkırdak Çeşitleri
Kıkırdak Çeşitleri, Vücutta yarı taşıyıcı bir görev üstlenen kıkırdak, kemik dokudan daha yumuşak ve esnek olan bir bağ dokudur. Eklemlerde, omurlar a...
Eklem Sıvısı
Eklem Sıvısı
Eklem sıvısı; kemikler arasında ki eklemler de bulunan eklem sıvısının çok önemli bir özelliği vardır. Bu özellik sayesinde kollarımızı ve bacaklarımı...
Göğüs Kemiği
Göğüs Kemiği
Göğüs kemiği, tıpta sternum olarak isimlendirilir. Göğüs kafesinin ön tarafında ve orta kısmında yerleşen yassı bir kemik olan göğüs kemiği, üç bölümd...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kemik Yaşı
Kıkırdak Deldirmek
Kemik Büyümesi
Kas Çeşitleri
Eklem İltihabı
Vücut Kaslarının Büyümesi Spor Haricinde D Vitamini Lösing Ve Bcaa Glutamine Desteği
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Vücut Kaslarının Büyümesi Spor Haricinde D Vitamini Lösing Ve Bcaa Glutamine Desteği
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024